Kontakt

Ing. Tomáš Maixner,
Tel. 604 277 729
Datová schránka: zjg53t8 (kdo tohle vymyslel?)
 

V oboru osvětlování se pohybuji mnoho let. Od 1. července 1990 jako nezávislá osoba. Moje kvalifikace v oboru osvětlování:

 • Soudní znalec
 • Toho času přednášející na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK
 • Svého času přednášející na Západočeské univerzitě, vedoucí i oponent řady diplomových prací
 • Předseda regionální skupiny Praha Společnosti pro osvětlování
 • Předseda odborné skupiny Rušivé světlo při Českém národním komitétu CIE
 • Člen normalizační technické komice Osvětlování při ÚNMZ a její emeritní předseda
 • Zpracovatel normy ČSN 36 0020 – Sdružené osvětlení 
 • Zpracovatel ČSN P 36 0455 – Osvětlení pozemních komunikací – Doplňující informace – byla mi pro neposlušnost vůči vrchnosti odebrána
 • Zakládající člen České společnosti pro osvětlování
 • Člen komise Ministerstva životního prostředí pro přípravu Vládního nařízení k Zákonu o ovzduší (“světelné znečištění”), někdejší… v současné je již odbornost na překážku.
 • Pro Ministerstvo dopravy zpracoval TKP 15 – Osvětlení pozemních komunikací
 • Člen redakční rady časopisu Světlo
 • Člen několika vědeckých týmů zabývajících se především problematikou rušivého světla (“světelného znečištění”)
 • Toho času přednášející na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK
 • Emeritní předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení.
 • Autor mnoha odborných článků

 

 

DQL osvětlování doporučuje pět ze čtyř odborníků 🙂

Komentáře nejsou povoleny.