Společnosti, školy, časopisy

Přehled společností, škol a časopisů se kterými mám tu čest spolupracovat. S některými více, s jinými méně.

Společnosti a spolky

Institut pro rozvoj měst a obcí; Praha
Česká společnost pro osvětlování; RS Plzeň, RS Ostrava
Český národní komitét CIE, Praha
Nadační fond proti korupci; Praha

Vysoké školy

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební; Praha
Karlova univerzita, Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty; Praha
Ostravská univerzita; Ostrava
Vysoké učení technické v Brně; Brno
Západočeská univerzita; Plzeň

Časopisy

Elektroinstalatér
Elektrotechnika v praxi
Maxim 🙂
Moderní obec
Moravské obce a města
Obec a finance
Světlo
Svetlonos
Výstavba měst a obcí

Komentáře nejsou povoleny.